List of products by supplier: SUECIA

SWEDEN

per page
0 Review(s)
4,25 €

ENPea pasta is an alternative to traditional wheat pasta. Naturally gluten-free and with a high level of protein, Á La Eco pasta is perfect for both vegetarian and vegan diets and for people who are on a diet because it will satisfy them more at meal times and will benefit them because of their level of proteins and vegetable fibers. It is prepared just...

0 Review(s)
4,34 €

ENThe À La Eco pasta is made of lentils, rolls of organic origin, water and nothing else, has high levels of proteins and is naturally gluten-free. Its cooking is the same as traditional pasta so you can continue to have a quick and easy meal, you just have to add your favorite sauce or cook it as you like. SVÀ La Eco-pastaen är gjord av linser, organiska...

0 Review(s)
4,85 €

ENHerbamare is a sea salt with aromatic plants, fresh vegetables and kelp seaweed. The perfect substitute to common salt! Use Herbamare as an aromatic seasoning for your salad dishes, meats, eggs, fish ... whatever! It has a mild and natural flavor that also provides mineral salts and iodine naturally. This product is totally ecological. SVHerbamare är...

0 Review(s)
4,55 €

ENPure sea salt fused with fresh organic herbs and vegetables. This salt or seasoning is ideal for vegetables, beans, salads, pasta or spicy dishes. Trocomare is the alternative to common salt. A delicious taste of fresh and natural herbs and vegetables. This product is ecological and contains no additives or preservatives. SVRent havsalt smält med färska...

0 Review(s)
2,35 €

ENThe anchovies with spices of Abba are created with the best ingredients and the best spices like cinnamon, clove and nutmeg, which gives them that characteristic flavor, also, thanks to their maturation in wooden barrels they have a value added both texture and flavor. Enjoy these anchovies ready to eat. SVAnsjovisen med Abba-kryddor skapas med de bästa...

0 Review(s)
3,66 €

ENThe spiced anchovies from Abba have the best ingredients and the best flavor. Fresh anchovies with spices such as cinnamon and cloves that, thanks to their maturation in wooden barrels make them have that soft texture and its characteristic flavor. Enjoy the anchovies with a different style and discover new flavors! SVDe kryddade ansjovisen från Abba...

0 Review(s)
4,98 €

ENAbba fish roe are a delicious product and you can create and top all your dishes, add them to your sauces, give your personal touch to the canapés or simply treat yourself and enjoy it on a slice of crusty bread. Give a touch of color and flavor and enjoy! SVAbba Caviar Rod är en läcker produkt och du kan skapa och lägga upp alla dina rätter, lägga dem...

0 Review(s)
4,98 €

ENOriginally created to copy the famous Russian caviar, the black fish eggs of Abba are now a must in the decoration of the dishes. A salty point with that characteristic sea flavor that will fit perfectly in your canapés as well as in your sauces, you choose! SVUrsprungligen skapad för att kopiera den berömda ryska kaviaren, Abba's svarta fiskägg är nu...

3,10 €

  Out of stock!

0 Review(s)
3,10 €

ENThe baked salmon will no longer be the same, this sauce will change all your dishes! A soft and delicious sauce that will please everyone. Let the creaminess bathe your fish and enjoy every bite. SVDen bakade laxen kommer inte längre att vara densamma, denna sås kommer att ändra alla dina rätter! En mjuk och utsökt sås som kommer att glädja alla. Låt...

0 Review(s)
3,10 €

ENA soft lemon sauce that you can use in different dishes like baked salmon, to make delicious and creamy pasta dishes. The lemon sauce is simply delicious and will give your fish dishes that point of flavor you were looking for. SVEn mjuk citronsås som du kan använda i olika rätter som bakad lax, för att göra läckra och krämiga pastarätter. Citronsås är...

2,10 €

  Out of stock!

0 Review(s)
2,10 €

ENThe herring fillets with dill and onion are one of the flavors of the whole Abba range, fresh, delicious and with the crunchy touch of the onion will make your snacks differents. A fresh and sweet snack that you will enjoy every day. SVSillfiléerna med dill och lök är en av smakerna i hela Abba-sortimentet, fräscha, läckra och med den knäppta handen på...

0 Review(s)
2,45 €

ENThe fish meatballs in dill sauce from Abba are easy to prepare and they are also perfect to accompany your pasta dishes, rice or potatoes. Enjoy them! SVFiskens köttbullar i dillsås från Abba är lätta att förbereda och de är också perfekta att följa med din pastarätter, ris eller potatis. Njut av dem!

0 Review(s)
1,99 €

ENAbba's French onion herring is a unique blend of crunchy pieces of onion and a variety of spices that give it that reddish color, its sweet taste in the mouth and a bit of acid to give it that distinctive point. SVAbbas franska löksild är en unik blandning av krispiga bitar av lök och en mängd kryddor som ger den den rödaktiga färgen, den söta smaken i...

0 Review(s)
2,59 €

ENChristmas anchovies are spicy anchovy fillets that make it a delight. Some of the tastiest and most famous in Sweden come to your house today so you can enjoy them as you like. Although it is a secret recipe that has been passed down from generation to generation, we can say that some of the spices it includes are cinnamon, ginger and sandalwood. SVJul...

0 Review(s)
2,66 €

ENIf you're looking for an easy and equally delicious way to eat fish, Abba has found it for you. Their herring fillets are a delight, with all the flavor and easy to eat, can you order something else? SVOm du letar efter ett enkelt och lika gott sätt att äta fisk har Abba funnit det för dig. Deras fiskfiléer är en glädje, med all smak och lätt att äta,...

0 Review(s)
2,15 €

ENWith onions, crunchy carrot pieces and spices like cloves, black pepper and spicy, the herbes with vegetables from Abba are the most classic flavor of this type of preserves. Try it and enjoy. SVMed lök, krispiga morotbitar och kryddor som kryddnejlika, svartpeppar och kryddig är herberna med grönsaker från Abba den mest klassiska smaken av denna typ av...

0 Review(s)
3,86 €

ENWith onions, crunchy carrot pieces and spices like cloves, black pepper and spicy, the herbes with vegetables from Abba are the most classic flavor of this type of preserves. Try it and enjoy. SVMed lök, krispiga morotbitar och kryddor som kryddnejlika, svartpeppar och kryddig är herberna med grönsaker från Abba den mest klassiska smaken av denna typ av...

0 Review(s)
3,95 €

ENThe Abba herring bites are ready to eat and to prepare them with your best recipe. Keep them as you like, in oil, with spices or with cut vegetables. Think no more! Take out your best recipe and present your best dish. SVAbba sillbett är redo att äta och förbereda dem med ditt bästa recept. Förvara dem som du vill, i olja, med kryddor eller med...

0 Review(s)
2,55 €

ENThe cod roe spread is very famous in Sweden and you can take it in sandwiches or toast. This has dill, which makes it taste different and delicious. Test it! SVFiskrödspridningen är mycket känd i Sverige och du kan ta den i smörgåsar eller rostat bröd. Detta har dill, vilket gör att det smakar annorlunda och läckra. Testa det!

0 Review(s)
3,14 €

ENThe smoked fish roe of Abba is the most famous in Sweden since 1954. You can spread it on some bread, on eggs or wherever you want! This is one of the products that the Swedes most miss when they leave their country and is that everyone knows its characteristic image and especially its taste! Test it! SVDen röda fiskrosen av Abba är den mest kända i...

0 Review(s)
2,69 €

ENAbba's seasoned herrings are ready to eat. Spiced with a perfect blend of herbs, its flavor and texture is ideal for you to use as you like. Enjoy them! SVAbbas kryddade sill är redo att äta. Kryddad med en perfekt blandning av örter, dess smak och struktur är perfekt för dig att använda som du vill. Njut av dem!

0 Review(s)
1,99 €

ENOne of the most famous canned in Sweden is this herring with onion from Abba. A perfect blend, with an exceptional flavor that contains chives, yellow onions, soft peppers and delicious cranberries. Try them and get hooked on the purely Swedish flavor! SVEn av Sveriges mest kända konserver är denna sill med lök från Abba. En perfekt blandning med en...

0 Review(s)
3,85 €

ENAbba's French onion herring is a unique blend of crunchy pieces of onion and a variety of spices that give it that reddish color, its sweet taste in the mouth and a bit of acid to give it that distinctive point. SVAbbas franska löksild är en unik blandning av krispiga bitar av lök och en mängd kryddor som ger den den rödaktiga färgen, den söta smaken i...

0 Review(s)
2,10 €

ENThe fine herring fillets in Abba dill sauce are hand-treated very carefully, which makes them melt in your mouth. Add them to your sandwiches and let the flavor accompany you in every bite. SVDe fina fiskfiléerna i Abba dill-sås behandlas mycket noggrant, vilket gör att de smälter i munnen. Lägg dem till dina smörgåsar och låt smaken följa med dig i...

0 Review(s)
3,23 €

ENCould you imagine that there were delicious fish spreads with all the benefits of fish? Well, let's imagine, because it exists! Abba brings us his spreadable mackerel in tomato sauce, a delicious spread that you can enjoy on crusty bread, in sandwiches or toast or add it to your sauces to give it more flavor. How to use it you choose, we only ask you to...

0 Review(s)
2,69 €

ENThe mild flavored herrings are a delight and are ready to eat. Pieces of fresh herring, with a perfect blend of herbs and spices that will make each bite unique. SVDe milda smaksatta sillarna är en glädje och är redo att äta. Delar av färsk sill, med en perfekt blandning av örter och kryddor som gör varje bit unik.

0 Review(s)
2,10 €

ENThe herring in mustard sauce from Abba is a delicious treat that you will want to try. Enjoy the fresh herring fillets and their sauce on a slice of bread, on a wheat tortilla or whatever you want! Its smooth sauce will let you enjoy all the nuances of mustard and herring. SVSillen i senapssås från Abba är en läcker behandla som du kommer att vilja...

0 Review(s)
3,79 €

ENThe herring in mustard sauce from Abba is a delicious treat that you will want to try. Enjoy the fresh herring fillets and their sauce on a slice of bread, on a wheat tortilla or whatever you want! Its smooth sauce will let you enjoy all the nuances of mustard and herring. SVSillen i senapssås från Abba är en läcker behandla som du kommer att vilja...

0 Review(s)
4,14 €

ENAbba's herring loins are ready to eat as well as to prepare them as you want. They are clean and free of thorns which will make it easier for you to prepare them with the sauce you like best or mix it with fresh cut vegetables and even add it to your sandwiches! Do not hesitate a minute more and enjoy in 5 minutes a delicious and natural dish. SVAbba...

0 Review(s)
2,23 €

ENOne of the most famous flavors of Abba, the herrings in cream sauce. A fresh sauce dressed with finely chopped tomato and onion, with a touch of salt and red rum. Without a doubt an excellent snack to enjoy at any time. SVEn av de mest kända smakerna av Abba, sillarna i gräddsås. En färsk sås klädd med finhackad tomat och lök, med en röra av salt och...

0 Review(s)
3,49 €

ENAbba's fried herrings are ready to eat the way you want. Accompany them with a plate of vegetables, a salad, rice, or a sandwich! Whatever your favorite way of enjoying them, they are sure to be delicious! SVAbbas stekt sill är redo att äta på det sätt du vill ha. Ledsa dem med en tallrik med grönsaker, en sallad, ris eller en smörgås! Oavsett ditt...

0 Review(s)
2,00 €

ENThe spreadable fish roe from Abba has a smoother flavor because there are people who want to savor this delicious spread in a simpler way. With the same flavor but with less intensity you can add it to all the dishes you want, spread it on toast and rye bread or in sandwiches and sandwiches. Try this version with a milder flavor, but you'll love it too!...

0 Review(s)
2,15 €

ENThe Swedish bread of Pagen is the perfect bread for any occasion, be it breakfast, snacks, lunch or dinner. Enjoy it by creating your own recipes and adding the ingredients that you like, it will be delicious! SVPagenas svenska bröd är det perfekta brödet för varje tillfälle, det är frukost, mellanmål, lunch eller middag. Njut av det genom att skapa...

0 Review(s)
1,20 €

ENDelicious pieces of herrings from Alax, perfect for make salads, add to your dishes or your starters or wherever you want. Enjoy a fish full of flavor and with a tender texture, in addition, these pieces are the perfect size to eat them in a single bite! SVLäckra bitar av sill från Alax, perfekt för att göra sallader, lägg till dina rätter eller dina...

0 Review(s)
9,35 €

ENAllerum Präst cheese is a cheese with intense flavor and thanks to its format is perfect to scratch and use it in our pasta or pizza dishes, cut it and eat it with a glass of wine. Enjoy it in company or to take a break at the end of a long day. SVAllerum Prästost är en ost med intensiv smak och tack vare dess format är det perfekt att skrapa och...

0 Review(s)
1,89 €

ENDelicious, crisp and unique Swedish ginger and cinnamon cookies. If you know them you already know how amazing they are, if you do not know them you will fall in love. They are ideal with coffee or tea and they will make you look good to guests. They are also consumed a lot during Christmas. SVLäcker, krispiga och unika svenska pepparkakor och kanel. Om...

0 Review(s)
2,64 €

ENThe classic Swedish cookie, Annas. Discover the best gingerbread cookies with their unique flavor and crisp and tender texture. They have a slight touch of cinnamon. Keep in mind that starting with one is very difficult to stop eating. SVDe klassiska svenska kakor, Annas. Upptäcka det bästa pepparkakor med sin unika smak och konsistens mellan krispiga...

0 Review(s)
4,15 €

ENSet up your own gingerbread cottage with these delicious pieces of Annas. This is an old Swedish tradition that is passed on to generation after generation. You can also be part of it by assembling and decorating it. Fill your home with a sweet scent of ginger and cinnamon, then you can eat the house and share it with your love ones. SVStäll in din egen...

0 Review(s)
12,95 €

ENAnthon Berg liquor chocolates are shaped like a bottle and a liquor center of major brands such as Jim Beam, The Famous Grouse and others. Enjoy a delicious black chocolate accompanied by an explosion of liquor in your mouth that will melt with chocolate and make this an unforgettable experience. You have many types of liquor to choose from and each one...

2,89 €

  Out of stock!

0 Review(s)
2,89 €

ENMini chocolates filled with sweet marzipan. Enjoy an intense chocolate with the best marzipan inside and take these bars anywhere. SVMini fyllda söt choklad danska marsipan. Njut av en intensiv choklad med marsipan bättre inuti och ta dessa barer överallt.

0 Review(s)
1,40 €

ENChocolate bar stuffed with sweet marzipan. Enjoy an intense chocolate with the best marzipan inside. SVSöt choklad fylld med marsipan. Njut av en intensiv choklad med marsipan bättre inuti.

0 Review(s)
1,30 €

ENSweet marzipan bar with a touch of cognac. On the outside bathed in fine chocolate. They are famous all over the world. Exquisite chocolate filled with 70% Danish marzipan with apricot seeds and cognac. SVMarsipan chokladkaka med en touch av konjak. Utanför badade i fin choklad. De är kända över hela världen. Utsökt choklad fylla 70% av den danska...

0 Review(s)
1,46 €

ENChocolate bar filled with Danish marzipan 46%, with apricot seeds, 19% praline and hazelnuts. Enjoy its flavor anywhere. SVChokladkaka fylld med danska marsipan 46%, med aprikoskärnor , 19% av pralin och hasselnötter . Njuta smak som helst.

0 Review(s)
1,39 €

ENThis Anthon Berg chocolate bar with marzipan and whiskey will delight the most sweet tooth. With an incomparable whiskey flavor along with the sweet flavor of marzipan, they will become the perfect combination of flavors that will give you a moment of relaxation at any time of the day. Perfect to take it everywhere and enjoy it whenever you want....

0 Review(s)
1,80 €

ENArboga pork pate has all the original flavor of this brand. Made with liver and pork, as well as a mixture of spices make this pâté has an exceptional flavor. Perfect to make delicious starters, enjoy it on toast or sandwich, in addition, to come in a tub is perfect to keep in the fridge and that is always like the first day! SVArboga Pork Pate har all...

0 Review(s)
6,76 €

ENArla's extra salted butter is a perfect butter both for cooking and for use in your sandwiches. Give a point of flavor is in your hands and offers it easily, cooking delicious sauce and full of flavor that will make sure they do not stop dipping bread! SVArlas extra saltade smör är ett perfekt smör både för matlagning och för användning i dina...

0 Review(s)
5,40 €

ENArla butter with sea salt is the perfect choice when you want a butter with a point more flavor. Perfect both to taste on toast and to cook with it, you can give your dishes a different flavor when you cook with vegetable oils. Give Arla's butter with sea salt a try and you will not regret it. SVArla smör med havsalt är det perfekta valet när du vill ha...

0 Review(s)
6,76 €

ENThe butter with Arla salt is a delicious product that will be perfect to give that point of flavor to your dishes. With the exact measure of salt, Arla butter will melt in every bite and make your sauces and recipes more creamy and tasty. SVSmöret med Arla salt är en läcker produkt som kommer att vara perfekt för att ge dig en smakrik smak. Med den...

0 Review(s)
1,51 €

ENArla sour cream is perfect for dips and salsa to accompany your salads, vegetables, etc. You can also use it to make your cupcakes much more creamy and with a touch of different flavor. If you are looking for something different in the kitchen try this sour cream made with 100% Swedish milk. SVArla surkräm är perfekt för dips och salsa att följa med...

0 Review(s)
15,20 €

ENArla cheese is a delicious cheese that everyone will like. Use it at breakfast, introduce them in your hot dishes or just enjoy it freshly cut. For all cheese lovers, this is your product. SVArlaost är en läcker ost som alla kommer att vilja ha. Använd det vid frukost, introducera dem i dina varma rätter eller bara njut av det nyskurna. För alla...

0 Review(s)
14,37 €

ENThe soft cheese of Arla is a creamy cheese with a mild flavor with a slight bitter touch that gives it the right touch to differentiate itself from the rest. It is ideal for cooking with it, adding it to salads, pasta dishes, as an appetizer or to gratin. Enjoy the creaminess in each bite and discover new flavors that you will love. SVArla mjukost är en...

Showing 1 - 51 of 509 items