Møllerens Siktet Byggmel 1Kg/ Barley Flour

0008539200


1,65 €

New product

15 Items


ENSifted flour barley is used for bread, buns, cookies and battered as potato balls typical Norwegian. A diet rich in barley can help lower cholesterol, plus its consumption helps prevent cardiovascular disease. NOSiktet mel bygg brukes til brød, boller, kjeks og medtatt som potet baller typiske norske. En diett rik på bygg kan bidra til lavere kolesterol, samt forbruket forebygger hjerte- og karsykdommer.

Add to compare

Add to wishlist

SHARE

ENBarley. NOBygg.

Write a review

Related Products