Salmi 750ml/ Cleaner

0008535960


2,89 €

New product

13 Items


ENSalmi removes effectively grease and dirt in bathrooms, kitchens, windows, ovens, carpets and upholstery fabrics. Salmi contains ammonia and therefore is particularly effective for fat removal and accrued drains and drain odors. A Norwegian product is the perferidos by consumers since 1961. NOSalmi fjerner effektivt fett og skitt i bad, kjøkken, vinduer, ovner, tepper og møbelstoffer. Salmi inneholder ammoniakk og derfor er spesielt effektiv for fjerning fett og påløpte avløp og avløps lukt. En norsk produkt er perferidos av forbrukere siden 1961.

Add to compare

Add to wishlist

SHARE

ENAmmonia solution 9%. NOAmmoniakkløsning 9%.

Write a review

Related Products